Правила использования

Угода про надання послуг Obmen-24.online

1. Загальні положення

Ця угода (далі за текстом Угода) описує правила та умови, на підставі яких надаються послуги мультивалютного обмінного сервісу obmen-24.online та є офіційною письмовою публічною офертою, адресованою фізичним особам (далі за текстом Користувач), укласти Угоду про надання послуг сервісом obmen-24.online на наведених нижче умовах. Перед тим як скористатися послугами obmen-24.online, Користувач зобов'язаний ознайомитися в повному обсязі з умовами «Угоди про надання послуг obmen-24.online».

Використання послуг сервісу obmen-24.online можливе, лише якщо Користувач приймає всі умови Угоди. Діюча версія Угоди розташована для публічного доступу на сайті сервісу obmen-24.online (www.obmen-24.online).

2. Терміни та визначення, що використовуються в Угоді

Сервіс obmen-24.online — торгова марка та комерційне позначення системи надання інтернет-послуг з обміну електронних валют.

Інтернет-сайт Сервісу - www.obmen-24.online

Користувач — будь-яка фізична особа, яка бажає скористатися послугами сервісу obmen-24.online та акцепт Угоди, що здійснив, відповідно до його умов.

Платіжна система — програмний продукт, створений третьою стороною, що є механізмом реалізації обліку грошових та/або інших зобов'язань, оплатою товарів і послуг в мережі Інтернет, а також організацією взаєморозрахунків між своїми користувачами.

Електронна валюта – грошове та/або інше зобов'язання між розробником цієї валюти та її користувачем, виражене цифровим способом.

Платіж/операція — переказ електронної та/або іншої валюти від платника до отримувача.

Клієнт платіжної системи – особа, яка уклала угоду з відповідною платіжною системою на придбання майнових прав вимоги до неї, що вимірюються в умовних одиницях, прийнятих у відповідній платіжній системі.

Заявка – висловлення наміру Користувача скористатися однією з послуг запропонованих Сервісом obmen-24.online шляхом заповнення електронної форми через інтернет-сайт Сервісу на умовах, описаних у Угоді та зазначених у параметрах цієї Заявки.

Вихідна валюта – це електронна валюта, яку Користувач бажає продати або обміняти.

Вихідний рахунок – номер гаманця або будь-яке інше позначення рахунку Користувача у Платіжній системі, з якого було відправлено Вихідну валюту.

Результуюча валюта – електронна валюта, яку Користувач одержує внаслідок продажу або обміну Вихідної валюти.

Результуючий рахунок – номер гаманця або будь-яке інше позначення рахунку Користувача у Платіжній системі, на який буде відправлено Результуючу валюту.

Резерв валюти - наявний у розпорядженні Сервісу obmen-24.online на момент створення Заявки обсяг певної Електронної валюти.

Обмін валюти - обмін електронною валютою однієї платіжної системи на електронну валюту іншої платіжної системи.

Курс - вартісне співвідношення двох електронних валют при їх обміні.

Хакер — кваліфікований комп'ютерний зломщик, зловмисник, який спеціалізується на пошуку та використанні несанкціонованого доступу до обчислювальних мереж або іншого комп'ютеризованого обладнання для незаконного отримання інформації, отримання вигоди, шкоди.

3. Предмет Угоди

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Сервісом obmen-24.online послуги з обміну електронних валют.

4. Порядок надання послуг Сервісом

4.1. Замовлення послуг Сервісу obmen-24.online здійснюється Користувачем шляхом надсилання Заявки через Інтернет-сайт Сервісу.

4.2. Управління процесом угоди або отримання інформації про хід виконання угоди Користувачем здійснюється за допомогою відповідного інтерфейсу користувача, розташованого на Інтернет-сайті Сервісу.

4.3. Сервіс obmen-24.online здійснює виконання Заявок на безвідкличній основі відповідно до умов роботи відповідних платіжних систем.

4.4. Сервіс obmen-24.online не є стороною угоди між Платіжною системою та Клієнтом платіжної системи і в жодному разі не несе відповідальності за дії Платіжної системи та її Клієнта. Права та обов'язки платіжної системи та її Клієнта регулюються умовами надання послуг відповідних Платіжних систем.

4.5. Сервіс obmen-24.online не вимагає посвідчення в тому, що відправник та одержувач коштів, що беруть участь в Операції, є однією і тією особою, Сервіс obmen-24.online не є стороною у взаєминах відправника та одержувача грошових коштів або електронної валюти.

4.6. Сервіс obmen-24.online не перевіряє правомочність та законність володіння Користувачем електронними валютами та/або коштами, що беруть участь у конкретній Операції.

4.7. Скориставшись послугами Сервісу obmen-24.online, Користувач підтверджує, що законно володіє та розпоряджається грошима та електронною валютою, що беруть участь у відповідному Платежі.

4.8. Користувач зобов'язується самостійно обчислювати та сплачувати всі податки, які вимагаються згідно з податковим законодавством місця перебування Користувача.

4.9. Піклуючись про якість послуг, що надаються Користувачам, Сервіс obmen-24.online зобов'язується здійснювати всі дії, в рамках цієї Угоди, максимально оперативно.

5. Вартість послуг

5.1. Вартість послуг Сервісу встановлюється керівництвом Сервісу та публікується на інтернет-сайті Сервісу.

5.2. Сервіс має право самостійно змінювати курси обміну електронних валют та комісійних, що стягуються, у будь-який час в односторонньому порядку, про що повідомляє Користувачів сервісу попереднім розміщенням інформації про ці зміни на інтернет-сайті Сервісу.

5.3. У Заявці створюваної Користувачем на інтернет-сайті сервісу вказується Курс, розмір комісії, що стягується відповідною Платіжною системою, за проведення Операції, розмір винагороди Сервісу obmen-24.online, а також загальна сума коштів, що перераховуються, або електронної валюти.

5.4. Сервіс obmen-24.online стягує вартість своєї винагороди на момент проведення відповідної Операції. Винагорода Сервісу віднімається від суми результуючої валюти.

6. Обмін електронної валюти

6.1. Шляхом оформлення Заявки Користувач доручає, а Сервіс obmen-24.online від свого імені та за рахунок Користувача, здійснює дії щодо обміну Електронної валюти однієї Платіжної системи (Вихідна валюта) на Електронну валюту іншої Платіжної системи (Результуюча валюта) обраної Користувачем.

6.2. Користувач зобов'язується перерахувати (передати) Вихідну валюту у розмірі зазначеному в Заявці, а Сервіс obmen-24.online після отримання відповідної Електронної валюти зобов'язується перерахувати (передати) Користувачеві Результуючу валюту, розраховану за Курсом та у відповідність до тарифів сервісу.

6.3. Розмір винагороди Сервісу obmen-24.online відображається в Заявці та підтверджується Користувачем натисканням кнопки «Далі» на одній зі сторінок інтерфейсу користувача при оформленні заявки.

6.4. Обов'язок Сервісу obmen-24.online за перерахуванням (передачею) Електронної валюти Користувачеві вважається виконаним у момент списання Електронної валюти у відповідній Платіжній системі з рахунку Сервісу obmen-24.online, що реєструється в історії операцій відповідної Платіжної системи.

6.5. Сервіс obmen-24.online має право скасувати створену Користувачем Заявку, якщо кошти в сумі Вихідної валюти не надійшли на рахунок сервісу протягом 15 хвилин.

6.6. Сервіс obmen-24.online має право призупинити операцію та утримати кошти Користувача, з метою запобігання шахрайським та іншим діям, які можуть завдати фінансових та репутаційних втрат для Сервісу чи Користувача.

6.7. Сервіс obmen-24.online має право встановити фінансові та кількісні ліміти на Операції. Інформація про ліміти вказується на веб-сайті Сервісу.

7. Набуття чинності Угоди

7.1. Ця Угода вважається укладеною на умовах публічної оферти, що акцептується Користувачем під час подання ним Заявки.

7.2. Публічною офертою визнається будь-яка інформація, що відображається Сервісом obmen-24.online, на інтернет-сайті сервісу, в тому числі відображається в процесі оформлення Заявки.

7.3. Акцептом публічної оферти визнається вчинення Користувачем дій щодо завершення формування Заявки, що підтверджує його намір скористатися послугами Сервісу obmen-24.online на умовах, описаних у цій Угоді та зазначених у Заявці.

7.4. Дата та час акцепту, а також параметри умов Заявки фіксуються Сервісом obmen-24.online автоматично в момент завершення формування заявки.

7.5. Угода набирає чинності з моменту завершення формування Заявки Користувачем. Користувач має право відмовитись від здійснення операції по Заявці до оплати Операції.

8. Відповідальність Сторін

8.1. Сервіс obmen-24.online несе відповідальність перед Користувачем у розмірі, який не перевищує довіреної Користувачем суми грошових коштів або електронної валюти.

8.2. Сервіс obmen-24.online не відповідає за несправності, помилки та збої в роботі програмних та/або апаратних засобів, що забезпечують функціонування послуг Сервісу obmen-24.online що виникли з причин, що не залежать від Сервісу obmen-24.online, а також пов'язані із цим збитки Користувача.

8.3 Сервіс obmen-24.online надає послуги лише з обміну, купівлі та продажу електронних валют. obmen-24.online жодним чином не приймає оплату на користь будь-яких третіх осіб, а також забороняє обмін на гаманці/рахунки, які не належать користувачеві. obmen-24.online не входить у жодні партнерські відносини, не укладає жодних договорів з одержувачами платежів за свої товари чи послуги, а категорично проти таких відносин. obmen-24.online не можна використовувати як проміжний сервіс для взаєморозрахунків між покупцем та продавцем (замовником та виконавцем тощо).

8.4. Сервіс obmen-24.online не відповідає за збитки Користувача, які виникли внаслідок неправомірних дій третіх осіб.

8.5. Користувач несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним під час заповнення заявки. Якщо Користувач не вказав або неправильно вказав дані, Сервіс obmen-24.online не відповідає за збитки Користувача, завдані внаслідок допущеної помилки.

8.6. Інформація щодо Операції зберігається в базі даних сервісу та є першоджерелом, на яке орієнтуються Сторони угоди у спірних ситуаціях.

8.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Угодою, якщо таке стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності Угодою, внаслідок подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені.

8.8. В інших випадках невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України з урахуванням умов Угоди.

9. Інші положення

9.1. Сервіс obmen-24.online має право в односторонньому порядку вносити зміни до Угоди шляхом публікації змін на Сайті Системи. Зміни набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший термін набуття чинності змін не визначений додатково при їх публікації.

9.2. Сервіс obmen-24.online має право відмовити користувачу в оформленні заявки без пояснення причин відмови.

9.3. Сервіс obmen-24.online має право у разі підозрілих дій у процесі оформлення заявки користувачем, щоб уникнути збитків від атак Хакера призупиняти виконання таких операцій до з'ясування причин цих дій.

9.4. Сервіс obmen-24.online має право відмовити у виконання операції обміну, купівлі та продажу електронних валют, якщо передача Вихідної валюти на рахунок сервісу була зроблена без оформлення заявки за допомогою інтерфейсів користувача на сайті сервісу. Електронна валюта, перерахована на рахунки сервісу, без оформлення заявки за допомогою інтерфейсів користувача на сайті сервісу може бути повернена користувачу за запитом з урахуванням відрахування комісії Платіжної системи, якщо така присутня.

9.5. Сервіс obmen-24.online має право надсилати Користувачеві на вказаний e-mail інформацію про стан процесу обміну, т.к. це невід'ємна частина процесу успішного завершення обміну.

9.6. Усі суперечки та розбіжності, що виникли або можуть виникнути з цієї Угоди, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Користувача. Сервіс obmen-24.online після отримання від Користувача претензії зобов'язаний протягом 15 (п'ятнадцяти) днів задовольнити вимоги, що заявлені у претензії, або направити Користувачеві мотивовану відмову. До відповіді мають бути додані всі необхідні документи. У разі якщо суперечка не буде вирішена в претензійному порядку протягом 60 (шістдесяти) днів, будь-яка із Сторін має право звернутися за вирішенням спору до суду за місцем перебування Користувача.

Користувач підтверджує, що він ознайомлений з усіма положеннями цієї Угоди та безумовно приймає їх.